نقشه گنگ جهان تهیه کننده:حسن صمیمی

نقشه آفریقا-حسن صمیمی

 

تصاویر ورود گدازه های آتشفشانی به دریا

منبع://www.se7en-milimeters.blogfa.com/cat-5.aspx